Category - சிறுகதைப் போட்டி

கிழக்கு சிறுகதைப் போட்டி

சென்னை தினம் – சிறுகதைப் போட்டி

சென்னை தினத்தை ஒட்டி கிழக்கு பதிப்பகம் ஒரு சிறுகதைப் போட்டி அறிவித்துள்ளது. இது பற்றி ஹரன் பிரசன்னா அனுப்பிய விவரங்கள்:
O

தொகுப்பு

அஞ்சல் வழி


எழுத்துக் கல்வி