2 comments on “படம் காட்டல்

  1. ராஷித் அஹமத்

    மிகவும் நன்றி, என்னை போன்ற இசைஞான சூன்யங்கள் யானி போன்ற புத்தகத்தை படிக்க முடியுமா ? படிக்கலாமா ?

Leave a Reply

Your email address will not be published.