தாராவின் காதலர்கள்

மனுஷ்யபுத்திரனின் ‘தாராவின் காதலர்கள்’ நாவல் வெளியீட்டு விழாவில் நான் பேசிய உரை கீழே.

Share
By Para

எழுத்துக் கல்வி

வலை எழுத்து

தொகுப்பு

Links

அஞ்சல் வழி


RSS Feeds

Follow Me