கிரிக்கெட்

கோப்பையிலே நம் குடியிருப்பு

மகத்தான வெற்றியைப்போல் அழகான தருணம் வேறில்லை.

Share

6 Comments

  • Sir, it was wonderful moment to watch the WC2011 with your tweets. I really enjoyed your spontaneous tweets. Thanks for accepting me as your follower.

  • Sir, You being a stateman in writers’ group, must not glorify a private club called BCCI as a national team.
    Yes, the cricketing skills of this private team are good even by international standards,and we can rejoice in watching them-just like watching royapuram rockers or chelsea or alwarpet CC, but we must realise that this team is not national team of the indian country

Click here to post a comment

தொகுப்பு

அஞ்சல் வழி


எழுத்துக் கல்வி