கிழக்கு புத்தக அறிமுகக் கூட்டம் – 2

மொட்டை மாடி 2

நேற்றைய முதல் கூட்டம் பற்றிய விரிவான பதிவினை ஹரன் பிரசன்னா எழுதிவிட்டதால் நான் இங்கே எழுதவில்லை. அப்புறம் ஆபீஸ் போன பிறகு சில புகைப்படங்களை மட்டும் வெளியிடுகிறேன்.

2 thoughts on “கிழக்கு புத்தக அறிமுகக் கூட்டம் – 2”

  1. அரவிந்தன்

    மொட்டை மாடி கூட்டத்தில் புத்தக விற்பனை உண்டா.?

    அன்புடன்
    அரவிந்தன்

  2. அரவிந்தன்,

    விற்பனை நேற்று இருந்தது. எனவே இன்றும் இருக்கும் என்று எண்ணுகிறேன்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.